Vladimír Bár - Taiji, Taichi, Čchi-kung kurzy v praze