Schopnost fang-sung (uvolnění) - Taiji, Taichi, Čchi-kung kurzy v praze