Večer na počest Mistra Zhu Tiancaie - Taiji, Taichi, Čchi-kung kurzy v praze