Kurzy Čchi-kung od února 2018

Popis kurzu

Úvodní kurz “Tchaj-ťi Čchi-kung pěti elementů ”

Během tříměsíčního kurzu se naučíte základy práce s vnitřní energií a vaším dechem. Jednoduchým a postupným způsobem se naučíte sérii cviků, které rychle odstraní příznaky stresu. Dojde ke zpomalení a prohloubení dýchání, upravení pozice páteře a regulaci krevního tlaku.

Pravidelným cvičením vás proudění vlastní energie povede k duševně, fyzicky, emocionálně i duchovně spokojenějšímu životu a zůstanete v perfektní kondici navzdory tlakům současného životního stylu.

V Taiji Akademii naleznete příjemné a harmonické prostředí, kam můžete každý den přijít načerpat energii, a setkáte se s novými přáteli.

Cvičení probíhá v malé skupince maximálně 10 studentů.

Cvičení Tchaj-ťi Čchi-kung nevyžaduje žádné speciální oblečení ani vybavení, může být praktikováno kdykoliv a kdekoliv. Ideálně se hodí do Vašeho životního stylu. Čchi-kung je výborným rekreačním cvičením i doplňkem k jiným sportovním aktivitám.

Kdy kurzy začínají

Otevíráme pro vás nový úvodní kurz Čchi-kung:

pondělí 18:00 – 19:00 od 5. února 2018

kurz vede: Petr Donát

cena: 2 600 Kč / 12 lekcí

Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma!

Co se naučíte

Během tříměsíčního kurzu se naučíte:

* sestavu Wu-ťi Čchuang Kung – stání v postoji wu-ťi
* sestavu Tchaj-ťi Čchuang Kung – umění sloupu
* správnému a vědomému dýchání
* deseti základním cvikům pro zdraví a vitalitu
* masáži důležitých akupunkturních bodů
* dechovým cvičením vsedě i v leže

Sestava Tchaj-ťi Čchuang kung

1. Tchuo tchien kung   Podpírání (zvedání) nebes
2. Sia an kung  Tlačení směrem dolů
3. Čua jang kung  Nabírání jangové energie
4. Čaj čch´ kung  Rozevírání křídel
5. Pchao čchiou kung  Držení míče
6. Kchaj che kung  Otevírání a zavírání
7. Čuan jao kung  Otáčení v pase
8. Čchi šou kung  Zvedání a klesání

Pět elementů Tchaj-ťi popisuje přirozený rytmus lidského života
1. zralost – nalezení svého středu – získání sebedůvěry
2. naplnění – uvolnění a měkkost – načerpání vnitřní síly
3. uschování – vnitřní klid a mír – umění stálosti
4. zrození – vznik tvořivé síly – schopnost koncentrace
5. vydání – uvolnění síly – schopnost vykročit vpřed

Lektoři

Radek Kolář
je osobním žákem Mistra Zhu Tiancai a pokračovatelem 20. generace Čchen Tchaj-ťi čchüan. Bojovým uměním se věnuje od svých 16ti let. Podílel se na zakládání prvních wu-shu kurzů v Praze spolu s Mistryní Zhai Hua. V roce 2000 zakládá Taiji Akademii v Praze, je jejím hlavním trenérem a výkonným ředitelem. Zastává funkci zástupce ředitele Městské čínské wu-shu školy v Chu-lu-tao. Pod hlavičkou České federace wu-shu působí jako hlavní rozhodčí a trenér instruktorů sekce Tchaj-ťi čchüan. Více informací naleznete zde…
 

Petr Donát
v roce 2000 se stává osobním žákem Radka Koláře, je starším instruktorem a později trenérem v Taiji Akademii. Zaměřuje se především na cvičení sestav beze zbraně a trénink tchuej-šou. Jeho svěřenci z dětských a juniorských oddílů Tygrů a Tygříků Taiji Akademie získali řadu prvenství a dalších medailových ocenění na Mistrovství ČR a pohárových soutěžích. Absolvuje pravidelně studijní pobyty v Číně a v roce 2009 také trenérský kurz wu-shu přímo v Čchen-ťia-kou v provincii Henan v Číně. Více informací najdete zde…

Přihláška

Přihláška na kurz Čchi-kung

 • Platební a storno podmínky Taiji Akademie
  platné od 1.1.2015

  Platba kurzovného Kurzovné musí být uhrazeno vždy PŘED ZAČÁTKEM KURZU (semináře, pobytu) nebo před vypršením Vašeho aktuálního předplatného (týká se zejména plateb převodem).
  Kurzovné podle aktuálních cen a druhu kurzovného lze uhradit: v hotovosti na recepci Taiji Akademie, kde Vám bude následně vystavena legitimace s Vaším jménem  a členským číslem - platební kartou na recepci Taiji Akademie - převodem na naše účty: pro platby všech kurzů Tchaj-ťi čchüan probíhajících v Taiji Akademii: Fio banka, č.ú.: 2400465623/2010, pod Vaším jménem, var. symbol Vaše členské nebo telefonní číslo. Permanentka vám bude vystavena, příp. prodloužena na recepci Taiji Akademie, a to až po připsání částky na náš účet.

  Pro platby všech kurzů Tygrů a Tygříků, dále pro platby kurzů Čchi-kung: Fio banka č.ú.: 2800379935/2010, pod Vaším jménem, var. symbol vaše členské nebo telefonní číslo, u dětí členské číslo dítěte.  Prodloužení platnosti kurzovného  Na prodloužení předplatného ve stejném, nebo pokračování v jiném kurzu se vztahují podmínky viz. výše. Kurzovné na další období musí být uhrazeno vždy před uplynutím doby platnosti předchozího.

  Zrušení kurzovného před začátkem kurzu Účastník kurzu může zrušit svou účast na kurzu písemnou formou (také e-mailem) kdykoliv před zahájením kurzu, a to i bez udání důvodu za následujících storno podmínek: storno více než 30 dní před zahájením kurzu 0 %, 30 až 15 dní před zahájením kurzu  20 %, 14 až 7 dní před zahájením kurzu 50 %, méně než 7 dní před zahájením kurzu 100 %.  Při počítání lhůt rozhoduje datum doručení písemné žádosti o vrácení kurzovného (poštou, mailem).

  Storno dále neplatíte v případě, že: - sami určíte jinou osobu, na kterou je možno kurzovné převést - ke zrušení kurzovného dojde z vážných zdravotních důvodů (požadujeme vždy potvrzení od lékaře) Konečné rozhodnutí o případném snížení nebo prominutí storna je vždy v kompetenci Taiji Akademie. V případě zrušení kurzu ze strany Taiji Akademie má účastník nárok na vrácení celé, příp. poměrné částky kurzovného.

  Přerušení, převedení  kurzovného po začátku kurzu Tuto výhodu poskytujeme pouze u Prémiového nebo klubového předplatného Tchaj-ťi čchüan. Přerušení (pozastavení)  kurzovného a jeho přesunutí na pozdější termín je možné pouze z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů trvajících minimálně 3 týdny. Toto přerušení musí být pouze na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na dobu 6-ti měsíců. Žádost  o přerušení kurzovného musí být v písemné formě (lze i e-mailem), vždy minimálně 7 dní před plánovaným přerušením.  Při zrušení (přerušení, převedení) kurzovného po začátku kurzu jsou následující možnosti: - možnost převést „zbylou část“ kurzovného na jinou osobu, kterou si sami přivedete - možnost převést „zbylou část“ kurzovného na jiné, vámi vybrané kurzovné - možnost pozastavit kurzovné na dobu až  6-ti měsíců v případě závažných důvodů (např. dlouhodobé onemocnění, apod.).

  Vrácení kurzovného nebo jeho části není v těchto případech možné.  Rozhodnutí o konečném způsobu řešení je vždy v kompetenci Taiji Akademie.  Platby záloh V případě, že Taiji Akademie vyžaduje zaplacení zálohy před zahájením kurzu, jde vždy o zálohu nevratnou.  Na vrácení zálohy vzniká nárok pouze tehdy, když: - ke zrušení došlo nejméně 30 dní před zahájením kurzu (semináře) - účastník za sebe sežene jinou osobu, na kterou je možno kurzovné převést - ke zrušení dojde z vážných zdravotních důvodů účastníka (vyžadujeme lékařské potvrzení, dodané minim. 3 dni před zahájením kurzu) - dojde ke zrušení kurzu (semináře) ze strany Taiji Akademie Rozhodnutí o vrácení zálohy je vždy v kompetenci Taiji Akademie.

  Není-li určeno jinak, vztahují se tyto platební a storno podmínky na všechny akce pořádané Taiji Akademií.

Co je Čchi-kung

Po tisíce let praktikují lidé v Číně soustavu cvičení zvanou Čchi-kung (qi gong), která díky proudění vnitřní síly Čchi posiluje duševní i tělesné zdraví.

Pojem Čchi si můžeme vysvětlit jako dech, vnitřní sílu, životní vitalitu. Slovo kung znamená úsilí, práci, umění.

Čchi-kung v sobě spojuje techniku hlubokého břišního dýchání, koncentraci naší mysli (meditaci) a jednoduché pohyby celého těla.

Proč cvičit Čchi-kung

 • Tělo

  V nehybném postoji si přisedneme, opřeme se o zem a posílíme nohy. Horní část těla se uvolní. Kondice celého těla se zlepší. Vrátí se nám naše spojení se zemí a stabilita. V pohybu zlepšujeme koordinaci.

 • dech

  Dýcháme a žijeme. Každé nadechnutí je příliv Čchi. Pojďme dýchat vědomě. Zklidníme náš dech a prohloubíme ho.

 • Mysl

  Jsme teď a tady. Zklidníme dech, soustředíme mysl, jako bychom usnuli. Vědomé dýchání probudí naší Čchi. Okamžik přítomnosti nás naplní radostí a štěstím.

 • síla

  Čchi je síla. Naše vnitřní síla, vitalita, inspirace, chuť do života, radost. Posílíme naší Čchi, zklidníme její proudění a vyčistíme naše tělo od všech negativních emocí.

Zajímavé články o Čchi-kung