Čína 2015 očima Hanky Stárkové - Taiji, Taichi, Čchi-kung kurzy v praze