Talavanský Silvestr 2016 - Taiji, Taichi, Čchi-kung kurzy v praze