Děti od pěti let

Čínské kung-fu pro děti od pěti do devíti let − Tygříci

Čínské kung-fu klade velký důraz na etický kodex cvičení. Každé dítě je osobnost a jako k takovým k nim přistupujeme. Děti učíme rozvíjet své pohybové schopnosti, pružnost a mrštnost. Zároveň se učí koncentraci, soustředění a určité sebekázni. Začínáme od těch nejjednodušších dovedností, postojů, kopů a děti tak rychle získají lepší fyzickou kondici i koordinaci pohybů.

Vaše děti získají:

 • Pružnost těla a techniku pohybu
 • Lepší koncentraci
 • Větší průbojnost, sebekontrolu a sebevědomí
 • Základ etického chování
 • Nové přátele a kamarády
 • Možnost účastnit se soutěží a festivalů

Přijďte na ZKUŠEBNÍ HODINU ZDARMA. Těšíme se na vás od pondělí do čtvrtka, vždy v 16 hodin.

Mládež od deseti let

Čínské kung-fu pro mládež od deseti do osmnácti let – Tygři

Po zvládnutí základních dovedností se zaměřujeme na bojové techniky, aplikace, výuku tradičních sestav Čchen Tchaj-ťi čchüan a při připravenosti studenta i na výuku s tradičními čínskými zbraněmi. Velký důraz je kladen na osobní přístup a etický kodex cvičení. Podporujeme individualitu a sebevědomí studentů, vedeme je k úspěchu.

Co se naučíte:

 • Znalost tradičního umění rodiny Čchen
 • Možnost rozvinout své vrozené schopnosti
 • Motivaci trávit svůj volný čas tím nejlepším způsobem
 • Lepší fyzickou i psychickou kondici
 • Umění domluvit se bez použití násilí
 • Schopnost ovládat se, koncentrovat
 • Sebevědomí, respekt i nové přátele
 • Možnost účastnit se soutěží a festivalů

Přijďte na ZKUŠEBNÍ HODINU ZDARMA. Těšíme se na vás od pondělí do čtvrtka, vždy v 17 hodin.

rozvrh

TRÉNINKY VŠECH KUNG-FU ODDÍLŮ PROBÍHAJÍ AŽ DO VÁNOC.

ZAČÍNÁME OPĚT 7. LEDNA 2019.


Chcete začít?

Přijďte se podívat na ukázkovou lekci zdarma v těchto časech:

Děti 5 – 9 let − TYGŘÍCI
pondělí a středa 16:00 – 17:00 nebo úterý a čtvrtek 16:00 – 17:00

Mládež 10 – 18 let TYGŘI
úterý a čtvrtek 17:00 – 18:00

Tréninky jsou 2x týdně.

Kurzovné je 2200 Kč na školní pololetí.

S sebou si vezměte dlouhé kalhoty, triko a obuv do tělocvičny.

S dotazy se můžete obrátit na recepci, rádi vám poradíme: tel.: 777 053 225, e-mail: recepce@kungfu.cz

přihláška

Přihláška na dětské kurzy 2018/2019

 • Platební a storno podmínky Taiji Akademie
  platné od 1.1.2018

  Platba kurzovného Kurzovné musí být uhrazeno vždy PŘED ZAČÁTKEM KURZU (semináře, pobytu) nebo před vypršením Vašeho aktuálního předplatného (týká se zejména plateb převodem).
  Kurzovné podle aktuálních cen a druhu kurzovného lze uhradit: v hotovosti na recepci Taiji Akademie, kde Vám bude následně vystavena legitimace s Vaším jménem  a členským číslem - platební kartou na recepci Taiji Akademie - převodem na naše účty: pro platby všech kurzů Tchaj-ťi čchüan probíhajících v Taiji Akademii: Fio banka, č.ú.: 2400465623/2010, pod Vaším jménem, var. symbol Vaše členské nebo telefonní číslo. Permanentka vám bude vystavena, příp. prodloužena na recepci Taiji Akademie, a to až po připsání částky na náš účet.

  Pro platby všech kurzů Tygrů a Tygříků, dále pro platby všech pobytů se cvičením Tchaj-ťi: Fio banka č.ú.: 2800379935/2010, pod Vaším jménem, var. symbol vaše členské nebo telefonní číslo, u dětí členské číslo dítěte.  Prodloužení platnosti kurzovného  Na prodloužení předplatného ve stejném, nebo pokračování v jiném kurzu se vztahují podmínky viz. výše. Kurzovné na další období musí být uhrazeno vždy před uplynutím doby platnosti předchozího.

  Zrušení kurzovného před začátkem kurzu Účastník kurzu může zrušit svou účast na kurzu písemnou formou (také e-mailem) kdykoliv před zahájením kurzu, a to i bez udání důvodu za následujících storno podmínek: storno více než 30 dní před zahájením kurzu 0 %, 30 až 15 dní před zahájením kurzu  20 %, 14 až 7 dní před zahájením kurzu 50 %, méně než 7 dní před zahájením kurzu 100 %.  Při počítání lhůt rozhoduje datum doručení písemné žádosti o vrácení kurzovného (poštou, mailem).

  Storno dále neplatíte v případě, že: - sami určíte jinou osobu, na kterou je možno kurzovné převést - ke zrušení kurzovného dojde z vážných zdravotních důvodů (požadujeme vždy potvrzení od lékaře) Konečné rozhodnutí o případném snížení nebo prominutí storna je vždy v kompetenci Taiji Akademie. V případě zrušení kurzu ze strany Taiji Akademie má účastník nárok na vrácení celé, příp. poměrné částky kurzovného.

  Přerušení, převedení  kurzovného po začátku kurzu Tuto výhodu poskytujeme pouze u Prémiového nebo klubového předplatného Tchaj-ťi čchüan. Přerušení (pozastavení)  kurzovného a jeho přesunutí na pozdější termín je možné pouze z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů trvajících minimálně 3 týdny. Toto přerušení musí být pouze na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na dobu 6-ti měsíců. Žádost  o přerušení kurzovného musí být v písemné formě (lze i e-mailem), vždy minimálně 7 dní před plánovaným přerušením.  Při zrušení (přerušení, převedení) kurzovného po začátku kurzu jsou následující možnosti: - možnost převést „zbylou část“ kurzovného na jinou osobu, kterou si sami přivedete - možnost převést „zbylou část“ kurzovného na jiné, vámi vybrané kurzovné - možnost pozastavit kurzovné na dobu až  6-ti měsíců v případě závažných důvodů (např. dlouhodobé onemocnění, apod.).

  Vrácení kurzovného nebo jeho části není v těchto případech možné.  Rozhodnutí o konečném způsobu řešení je vždy v kompetenci Taiji Akademie.  Platby záloh V případě, že Taiji Akademie vyžaduje zaplacení zálohy před zahájením kurzu, jde vždy o zálohu nevratnou.  Na vrácení zálohy vzniká nárok pouze tehdy, když: - ke zrušení došlo nejméně 30 dní před zahájením kurzu (semináře) - účastník za sebe sežene jinou osobu, na kterou je možno kurzovné převést - ke zrušení dojde z vážných zdravotních důvodů účastníka (vyžadujeme lékařské potvrzení, dodané minim. 3 dni před zahájením kurzu) - dojde ke zrušení kurzu (semináře) ze strany Taiji Akademie Rozhodnutí o vrácení zálohy je vždy v kompetenci Taiji Akademie.

  Není-li určeno jinak, vztahují se tyto platební a storno podmínky na všechny akce pořádané Taiji Akademií.

kdo povede výuku

Petr Donát

V roce 2000 se stává osobním žákem Radka Koláře, je starším instruktorem a později trenérem v Taiji Akademii. Zaměřuje se především na cvičení sestav beze zbraně a trénink Tchuej-šou.

Jeho svěřenci z dětských a juniorských oddílů Tygrů a Tygříků Taiji Akademie získali řadu prvenství a dalších medailových ocenění na Mistrovství ČR a pohárových soutěžích.

Absolvuje pravidelně studijní pobyty v Číně a v roce 2009 také trenérský kurz wu-shu přímo v Čchen-ťia-kou v provincii Henan v Číně. Více ZDE…

Petr Vitouš

V Taiji Akademii cvičí od roku 2005. Cvičí sestavy navíjení hedvábného vlákna, 13 forem, Lao-ťia ji-lu, Lao-ťia erh-lu, 83 forem Sin-ťia, tchuej-šou, sestavy s mečem, šavlí a tyčí. Od roku 2010 působí jako instruktor dětských kurzů, kde vede tréninky Tygrů a Tygříků.

V roce 2013 se účastnil studijního pobytu v Číně, kde získal dvě první místa na mezinárodní soutěži v Čchen-ťia-kou a stříbrnou a zlatou medaili na mezinárodní soutěži v Ťiao-cuo. V roce 2015 se účastnil studijního pobytu v Číně, kde získal certifikát o absolvování kurzu Lao-ťia ji-lu v Čchen-ťia-kou. Více ZDE…