Proměny Číny očima Radka Koláře - Taiji, Taichi, Čchi-kung kurzy v praze