Provoz vnitřních sportovišť od 8.6.2021

  • Každý účastník lekce v Taiji Akademii musí mít platný negativní RT-PCR test ne starší než 7 dní, nebo POC antigenní test ne starší než 72 hod., nebo potvrzení o očkování (od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkové vakcíny uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka / od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkové vakcíny uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo / od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců) ), nebo potvrzení, že jste v ochranné lhůtě 180 dní od prodělání nemoci Covid-19, nebo potvrzení od zaměstnavatele o negativním testu ne starším než 72 hodin, nebo můžete podstoupit antigenní test na místě (za nákupní cenu testu).
  • Šatny, toalety a sprchy jsou plně k dispozici
  • Pokud je to možné, dodržujte rozestupy 2m v celém prostoru Taiji Akademie
  • Na lekcích je možné cvičit bez respirátoru i roušky

V případě jakýchkoliv nejasností nebo otázek se obraťte na recepční nebo na trenéra :-)

Děkujeme.

Taiji Akademie

Print Friendly, PDF & Email