Dvanáct kladných charakterových vlastností žáka Čchen Tchaj-ťi

Slušnost (Tuan) – důstojné chování
Poctivost (Čcheng) – upřímnost
Respekt (Ťing) – úcta k učiteli a ke starším

Čestnost (Kung) – nestrannost
Spravedlnost (I) – to, co je správné
Statečnost (Jung) -připravenost bojovat za správnou věc

Laskavost (Žen) – shovívavost
Ušlechtilost (Chao) – snášenlivost
Důvěryhodnost (Sin) – spolehlivost

Loajalita (Čung) – věrnost
Celistvost (Čeng) – patřičnost
Morálnost (Te) – etické chování