fbpx

Dvanáct kladných charakterových vlastností žáka Čchen Tchaj-ťi

 1. Slušnost (Tuan) – důstojné chování: Slušnost znamená jednat s ostatními lidmi s respektem a důstojností, a to bez ohledu na jejich původ nebo postavení. To znamená vyhýbat se hrubým nebo nevhodným výrokům nebo chování, a dodržovat základní pravidla společenského chování.
 2. Poctivost (Čcheng) – upřímnost: Poctivost znamená být upřímný a pravdomluvný, a to nejen vůči ostatním, ale i vůči sobě samému. To znamená přiznat si chyby a být ochoten se z nich poučit.
 3. Respekt (Ťing) – úcta k učiteli a ke starším: Respekt znamená projevovat úctu k učitelům, rodičům a starším lidem, protože mají větší zkušenosti a moudrost než mladší lidé. To znamená poslouchat jejich rady a naslouchat jejich zkušenostem.
 4. Čestnost (Kung) – nestrannost: Čestnost znamená jednat spravedlivě a nestranně, bez ohledu na to, jaké jsou osobní zájmy. To znamená dodržovat pravidla a zákony, a být ochoten převzít odpovědnost za své chování.
 5. Spravedlnost (I) – to, co je správné: Spravedlnost znamená jednat v souladu s tím, co je správné a spravedlivé, a to i v situacích, kdy je to obtížné nebo nevýhodné. To znamená být připraven bránit správné věci, i když je to obtížné.
 6. Statečnost (Jung) – připravenost bojovat za správnou věc: Statečnost znamená být připraven bojovat za správné věci a bránit své přesvědčení. To znamená být odvážný a připraven čelit výzvám a problémům.
 7. Laskavost (Žen) – shovívavost: Laskavost znamená projevovat soucit a shovívavost vůči ostatním lidem, a to i v situacích, kdy se chovají špatně nebo nás zraňují. To znamená být ochoten odpustit a hledat kompromisy.
 8. Ušlechtilost (Chao) – snášenlivost: Ušlechtilost znamená projevovat shovívavost a toleranci vůči odlišným názorům a způsobům života, a to i v situacích, kdy se s nimi nesouhlasíme. To znamená být schopen respektovat rozdílnosti a hledat společné řešení problémů.
 9. Důvěryhodnost (Sin) – spolehlivost: Důvěryhodnost znamená být spolehlivý a dodržovat svá slova a sliby. To znamená být věrný svým závazkům a splňovat své povinnosti.
 10. Loajalita (Čung) – věrnost: Loajalita znamená být věrný a oddaný svým blízkým, přátelům, rodině a vlasti. To znamená být ochoten podporovat své blízké a být připraven pomáhat jim v obtížných situacích.
 11. Celistvost (Čeng) – patřičnost: Celistvost znamená jednat s integritou a dodržovat své zásady a hodnoty, i když je to obtížné nebo nevýhodné. To znamená být věrný svému vnitřnímu hlasu a nekompromisně prosazovat své přesvědčení.
 12. Morálnost (Te) – etické chování: Morálnost znamená jednat v souladu s etickými zásadami a hodnotami, a to i v situacích, kdy to není populární nebo nevýhodné. To znamená jednat s čistým svědomím a být připraven nést odpovědnost za své činy.

 

3 komentáře
  • Marek Kolář
   Marek Kolář says:

   Jednotlivé vlastnosti jsme trochu rozvedli a vysvětlili. Poznat správnou věc nás učí naše společnost, rodina. Proto je v každé zemi, komunitě správná věc chápána trochu jinak. Dalo by se říci, že to jsou zákony země ve které žiji.

   Odpovědět

Napiš svůj komentář

Chceš se zapojit do diskuse?
Přidej se a napiš svůj názor

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *