fbpx

Platební a storno podmínky – členské příspěvky ECTA – KUNG-FU – ODDÍLY TYGRŮ A TYGŘÍKŮ
platné od 1.9.2023

Platba členského příspěvku
Členský příspěvek musí být uhrazen vždy před začátkem členského období (školní pololetí). Členský příspěvek ve výši 3.800 Kč/ školní pololetí (5 měsíců) lze uhradit: v hotovosti na recepci Taiji Akademie (zde Vám bude následně vystavena členská průkazka se jménem a členským číslem) nebo převodem na náš účet: Fio banka č.ú.: 2800379935/2010 pod Vaším jménem, var. symbol členské číslo nebo Vaše telefonní číslo. Členská průkazka vám bude vystavena, případně prodloužena na recepci Taiji Akademie.

Prodloužení platnosti členského příspěvku 
Členský příspěvek na další období musí být uhrazen vždy před uplynutím doby platnosti předchozího (týká se zejména plateb převodem).

Zrušení členství v kung-fu oddílu
Účastník kurzu může zrušit své členství/účast na kurzu písemnou formou (také e-mailem) kdykoliv před zahájením kurzu, a to i bez udání důvodu za následujících storno podmínek: 
storno více než 30 dní před zahájením kurzu 0 %, 
30 až 15 dní před zahájením kurzu 25 %, 
14 až 7 dní před zahájením kurzu 50 %, 
méně než 7 dní před zahájením kurzu nebo po jeho zahájení 100 %. 
Při počítání lhůt rozhoduje datum doručení písemné žádosti o vrácení členského příspěvku (poštou, mailem). Storno dále neplatíte v případě, že: 
– sami určíte jinou osobu, na kterou je možno členský příspěvek převést 
– ke zrušení účasti na kurzu dojde z vážných zdravotních důvodů (doložené lékařským potvrzením) 
Konečné rozhodnutí o případném snížení nebo prominutí storna je vždy v kompetenci předsedy sdružení ECTA, z.s. V případě zrušení kurzu ze strany ECTA, z.s. má účastník nárok na vrácení celé, příp. poměrné částky členského příspěvku.

Platby záloh 
V případě, že ECTA, z.s. vyžaduje zaplacení zálohy před zahájením semináře / tábora, jde vždy o zálohu nevratnou. Na vrácení zálohy vzniká nárok pouze tehdy, když: 
– ke zrušení došlo nejméně 30 dní před zahájením akce 
– účastník za sebe sám najde jinou osobu, která se akce zúčastní a na kterou je možno zálohu převést 
– ke zrušení dojde z vážných zdravotních důvodů účastníka (doložené adekvátním lékařským potvrzením) 
– dojde ke zrušení kurzu (semináře) ze strany ECTA, z.s. 
Rozhodnutí o vrácení zálohy je vždy v kompetenci předsedy ECTA, z.s..

Není-li určeno jinak, vztahují se tyto platební a storno podmínky na všechny akce pořádané ECTA, z.s. 

Vyplněním přihlášky uděluji souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Jedná se o sportovní aktivitu. Prosíme o sjednání úrazového pojištění.