Platební a storno podmínky pro pobyty na Talavanu platné od 1.1.2020

Rezervace pobytu je závazná až po uhrazení zálohy. U víkendových seminářů je minimální výše zálohy na příspěvek 1000 Kč ( 2000 Kč / osobu za domeček), u třídenních seminářů 1500 Kč (3000 Kč / osobu za domeček), u čtyřdenních seminářů 2000 Kč (4000 Kč / osobu za domeček), u týdenních seminářů 3000 Kč (7000 Kč / osobu za domeček). Záloha je nevratná.

Na vrácení zálohy vzniká nárok pouze tehdy, když:
– ke zrušení účasti došlo nejméně 30 dní před zahájením akce
– účastník za sebe sám najde jinou osobu, která se akce zúčastní a na kterou je možno zálohu převést
– ke zrušení dojde z vážných zdravotních důvodů účastníka
– dojde ke zrušení kurzu/semináře ze strany ECTA,z.s.
Rozhodnutí o vrácení zálohy je vždy v kompetenci předsedy ECTA, z.s.

Doplatek částky příspěvku je třeba uhradit nejpozději 30 dní před začátkem akce.
Storno podmínky:
– storno více než 30 dní před začátkem pobytu poplatek 0,
– 14 – 30 dní před začátkem pobytu 50 % z celkové ceny,
– méně než 14 dní 75 % z celkové ceny,
– 5 dní před začátkem 100 % ceny
Rozhodnutí o konečné výši storno poplatku je v kompetenci předsedy ECTA, z.s.

Vyplněním přihlášky uděluji souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů ve
smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Jedná se o sportovní aktivitu. Doporučujeme vám sjednat si úrazové pojištění.