fbpx

Platební a storno podmínky – členské příspěvky ECTA – TCHAJ-ŤI A ČCHI-KUNG PRO DOSPĚLÉ
platné od 1.1.2023

Členský příspěvek hradí všichni členové, kteří navštěvují kurzy pořádané ECTA, z.s.:
Prémium – členský příspěvek: 1.900 Kč / měsíc nebo 3.700 Kč / 3 měsíce
Prémium + online – členský příspěvek 4.200 Kč / 3 měsíce
Základní členství – členský příspěvek 2.950 Kč / 3 měsíce
Základní členství + online – členský příspěvek 3.450 Kč / 3 měsíce
Prémium student, senior (65+) – členský příspěvek: 2.650 Kč
Prémium student, senior + online – členský příspěvek 3.150 Kč / 3 měsíce

Platba členského příspěvku 
Členský příspěvek musí být uhrazen vždy PŘED ZAČÁTKEM ČLENSKÉHO OBDOBÍ.
Členský příspěvek lze uhradit: 
– v hotovosti na recepci Taiji Akademie (zde Vám bude následně vystavena členská průkazka s Vaším jménem a členským číslem)
– platební kartou na recepci Taiji Akademie 
– převodem na náš účet: Fio banka č.ú.: 2800379935/2010 pod Vaším jménem, var. symbol Vaše členské nebo telefonní číslo. Členská průkazka vám bude vystavena, případně prodloužena na recepci Taiji Akademie.

Prodloužení platnosti členského příspěvku 
Členský příspěvek na další období musí být uhrazen vždy před uplynutím doby platnosti předchozího (týká se zejména plateb převodem).

Zrušení členství/účasti na kurzu před začátkem kurzu
Účastník kurzu může zrušit své členství/účast na kurzu písemnou formou (také e-mailem) kdykoliv před zahájením kurzu, a to i bez udání důvodu za následujících storno podmínek: 
storno více než 30 dní před zahájením kurzu 0 %, 
30 až 15 dní před zahájením kurzu 25 %, 
14 až 7 dní před zahájením kurzu 50 %, 
méně než 7 dní před zahájením kurzu 100 %. 
Při počítání lhůt rozhoduje datum doručení písemné žádosti o vrácení členského příspěvku (poštou, e-mailem).

Storno dále neplatíte v případě, že:
– sami určíte jinou osobu, na kterou je možno členský příspěvek převést 
– převedete členský příspěvek na jiný, Vámi vybraný kurz (do období max. 6 měsíců)
– ke zrušení účasti na kurzu dojde z vážných zdravotních důvodů (doložené lékařským potvrzením)
Konečné rozhodnutí o případném snížení nebo prominutí storna je vždy v kompetenci předsedy sdružení ECTA, z.s. V případě zrušení kurzu ze strany ECTA, z.s., má účastník nárok na vrácení celé, příp. poměrné částky členského příspěvku.

Přerušení členství/účasti na kurzu po začátku kurzu
Tuto výhodu poskytujeme pouze u členství Prémium a Prémium + online. Přerušení (pozastavení) členství je možné pouze z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů trvajících minimálně 3 týdny, maximálně však na dobu 6-ti měsíců. Žádost o přerušení členství musí být v písemné formě (lze i e-mailem), vždy minimálně 7 dní před plánovaným přerušením. Při přerušení členství ze zdravotních důvodů požadujeme doložení lékařského potvrzení. Zpětné přerušení členství není možné. Vrácení členského příspěvku nebo jeho části není možné. Rozhodnutí o konečném způsobu řešení je vždy v kompetenci předsedy ECTA, z.s. 

Platby záloh
V případě, že ECTA z.s. vyžaduje zaplacení zálohy před zahájením kurzu/semináře, jde vždy o zálohu nevratnou. Na vrácení zálohy vzniká nárok pouze tehdy, když: 
– ke zrušení došlo nejméně 30 dní před zahájením akce 
– účastník za sebe sám najde jinou osobu, která se akce zúčastní a na kterou je možno zálohu převést
– ke zrušení dojde z vážných zdravotních důvodů účastníka (doložené adekvátním lékařským potvrzením)
– dojde ke zrušení kurzu/semináře ze strany ECTA,z.s. 
Rozhodnutí o vrácení zálohy je vždy v kompetenci předsedy ECTA, z.s.

V případě uzavření Taiji Akademie z důvodu lockdownu je možné:
– účastnit se online výuky, která bude rozšířena
– přerušit členství písemnou formou (lze i e-mailem)
– požádat o vrácení členského příspěvku v písemné formě (lze i e-mailem)

Není-li určeno jinak, vztahují se tyto platební a storno podmínky na všechny akce pořádané ECTA,z.s.

Vyplněním přihlášky uděluji souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Jedná se o sportovní aktivitu. Doporučujeme vám sjednat si úrazové pojištění.