Procvičování sestavy 74 forem 

Tento kurz předpokládá zvládnutí jednotlivých pohybů (postoj, držení těla, pozice rukou) všech forem sestavy 74 forem Lao-ťia ji-lu.

2. stupeň – “Spojení formy” Šun ťia c’ (Shun Jiazi)
Jakmile se naučíme pohyby jednotlivých forem, jednotlivé postoje a pozice, je potřeba vše neustále opakovat a cvičit plynule. Opakovaným cvičením každé formy získáváme větší cit pro přesnost a jednotlivé detaily každé formy.
Praxe: spojení formy navíjením hedvábného vlákna

3. stupeň – “Opravení formy” Čeng Ťia-c’ (Zheng Jiazi)
Díky plynulému pohybu objevíme některé nepřesnosti a prázdná místa v sestavě. Je třeba učit se jednotlivé pohyby formy znovu a nepřesnosti opravit.
Praxe: rozdělení formy na počítání. Opravení jednotlivých kroků

4. stupeň – “Zpřesnění tvaru formy” Nie Ťia-c’ (Nie Jiazi)
V tomto stupni opravujeme drobnější chyby, kterých se dopouštíme v jednotlivých pozicích a nebo v pohybu a tím opět zpřesňujeme celou formu. Na této úrovni učitel žáka opravuje správné umístění paží, pozice jednotlivých kloubů a držení těla. Učitel žáka jemně nastavuje do jednotlivých forem a pozic.
Praxe: Stání v pozicích a opravení pozic učitelem. Vysvětlení principu otevírání a uzavírání ve formě.

5. stupeň – “Upevnění a udržení tvaru formy” Ting ťia-c’ (Ding Jiazi)
V této fázi se snažíme opakovaným cvičením sestavy zpřesnit jednotlivé pozice, udržet v každé pozici správné navíjení a sami poznat, kde děláme chyby a snažit se je napravit. Je to fáze, kdy jsme sami schopní se kontrolovat a udržet formu bez pomoci učitele.
Praxe: procvičování sestavy – její dynamika a dýchání, opakované cvičení sestavy