Ranní Úvodní kurz Tchaj-ťi Čchüan

každé úterý a čtvrtek od 9:00 hodin

kurz vede Radek Kolář a Petr Donát

Popis kurzu

Umění Tchaj-ťi čchüan v sobě spojuje jemnost a hloubku dechových cvičení čchi-kung a živost a techniku tradičních čínských bojových umění. 

Cvičení Tchaj-ťi nevyžaduje žádné speciální oblečení ani vybavení, může být praktikováno kdykoliv a kdekoliv. Je výborným rekreačním cvičením i doplňkem k jiným sportovním aktivitám.

V úvodním kurzu se naučíte základní postoje a pozice. Vysvětlíme si jak dýchat, zklidnit své srdce a probudit vnitřní sílu, kterou v sobě má každý…

Rozvíjení energie Navíjení hedvábného vlákna (čchan-s’-ťing) (VIDEO naleznete ZDE…) je jednou z hlavních tréninkových metod Tchaj-ťi čchüan a je nezbytné k dosažení maximálních zdravotních účinků i bojových dovedností. Navíjení hedvábného vlákna pomáhá odstranit ztuhlost a zlepšuje pružnost a ohebnost.

Co se naučíte

Během tříměsíčního kurzu se naučíte:

* techniky dýchání – wu-ťi kung
* sestavu Čchan-s’-kung – Navíjení hedvábného vlákna
* podrobný výklad správného způsobu dýchání
* výklad teorie vedení vnitřní síly v našem těle
* výuka první části sestavy 13 forem Lao-ťia ji-lu

Sestava Čchan-s‘-kung − Navíjení hedvábného vlákna 

 1. Jou šun čchan kung − Navíjení pravou rukou
 2. Jou ni čchan kung − Odvíjení pravou rukou
 3. Cuo šun čchan kung − Navíjení levou rukou
 4. Cuo ni čchan kung − Odvíjení levou rukou
 5. Šuang ni čchan kung − Odvíjení oběma rukama
 6. Šuang šun čchan kung − Navíjení oběma rukama
 7. Šuang lü − Stažení oběma rukama − vlevo dolu
 8. Šuang lü − Stažení oběma rukama − vpravo dolu
 9. Šuang kchaj − Otevření oběma rukama
 10. Šuang che − Zavření oběma rukama
 11. Šan pu šuang lie − Nakročení a rozdělení oběma rukama
 12. Šan pu šuang lie − Nakročení a rozdělení oběma rukama
 13. Li juan nej čuang − Kroužení rukama k tělu
 14. Li Juan waj čuang − Kroužení rukama od těla

Kurz vede Radek Kolář Petr Donát

Cena kurzu

Cena kurzu: 2.600 Kč/3 měsíce (2 lekce týdně – úterý + čtvrtek, 1 lekce trvá 60 minut)

Přihlásit se můžete online nebo osobně v Taiji Akademii (tel.: 777 053 225). Platbu lze provést hotově nebo bezhotovostním převodem na náš účet u Fio banky č.: 2800379935/2010, v.s. vaše telefonní číslo.

S platbou a přihlášením prosím neváhejte. Přihláška se pro nás stává závaznou až po uhrazení kurzovného.

Přijďte na UKÁZKOVOU LEKCI ZDARMA.

Přihláška

Ještě se můžete připojit k právě otevřenému kurzu.

Přihláška na úvodní kurz Tchaj-ťi

 • Platební a storno podmínky Taiji Akademie
  platné od 1.1.2018

  Platba kurzovného Kurzovné musí být uhrazeno vždy PŘED ZAČÁTKEM KURZU (semináře, pobytu) nebo před vypršením Vašeho aktuálního předplatného (týká se zejména plateb převodem).
  Kurzovné podle aktuálních cen a druhu kurzovného lze uhradit: v hotovosti na recepci Taiji Akademie, kde Vám bude následně vystavena legitimace s Vaším jménem  a členským číslem - platební kartou na recepci Taiji Akademie - převodem na náš bankovní účet (více informací najdete u konkrétního kurzu nebo nás kontaktujte na recepci, tel. 777 053 225). Permanentka vám bude vystavena, příp. prodloužena na recepci Taiji Akademie, a to až po připsání částky na náš účet.

  Pro platby všech kurzů Tygrů a Tygříků: Fio banka č.ú.: 2800379935/2010, pod Vaším jménem, var. symbol vaše členské nebo telefonní číslo, u dětí členské číslo dítěte.  Prodloužení platnosti kurzovného  Na prodloužení předplatného ve stejném, nebo pokračování v jiném kurzu se vztahují podmínky viz. výše. Kurzovné na další období musí být uhrazeno vždy před uplynutím doby platnosti předchozího.

  Zrušení kurzovného před začátkem kurzu Účastník kurzu může zrušit svou účast na kurzu písemnou formou (také e-mailem) kdykoliv před zahájením kurzu, a to i bez udání důvodu za následujících storno podmínek: storno více než 30 dní před zahájením kurzu 0 %, 30 až 15 dní před zahájením kurzu  20 %, 14 až 7 dní před zahájením kurzu 50 %, méně než 7 dní před zahájením kurzu 100 %.  Při počítání lhůt rozhoduje datum doručení písemné žádosti o vrácení kurzovného (poštou, mailem).

  Storno dále neplatíte v případě, že: - sami určíte jinou osobu, na kterou je možno kurzovné převést - ke zrušení kurzovného dojde z vážných zdravotních důvodů (požadujeme vždy potvrzení od lékaře) Konečné rozhodnutí o případném snížení nebo prominutí storna je vždy v kompetenci Taiji Akademie. V případě zrušení kurzu ze strany Taiji Akademie má účastník nárok na vrácení celé, příp. poměrné částky kurzovného.

  Přerušení, převedení  kurzovného po začátku kurzu Tuto výhodu poskytujeme pouze u Prémiového nebo klubového předplatného Tchaj-ťi čchüan. Přerušení (pozastavení)  kurzovného a jeho přesunutí na pozdější termín je možné pouze z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů trvajících minimálně 3 týdny. Toto přerušení musí být pouze na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na dobu 6-ti měsíců. Žádost  o přerušení kurzovného musí být v písemné formě (lze i e-mailem), vždy minimálně 7 dní před plánovaným přerušením.  Při zrušení (přerušení, převedení) kurzovného po začátku kurzu jsou následující možnosti: - možnost převést „zbylou část“ kurzovného na jinou osobu, kterou si sami přivedete - možnost převést „zbylou část“ kurzovného na jiné, vámi vybrané kurzovné - možnost pozastavit kurzovné na dobu až  6-ti měsíců v případě závažných důvodů (např. dlouhodobé onemocnění, apod.).

  Vrácení kurzovného nebo jeho části není v těchto případech možné.  Rozhodnutí o konečném způsobu řešení je vždy v kompetenci Taiji Akademie.  Platby záloh V případě, že Taiji Akademie vyžaduje zaplacení zálohy před zahájením kurzu, jde vždy o zálohu nevratnou.  Na vrácení zálohy vzniká nárok pouze tehdy, když: - ke zrušení došlo nejméně 30 dní před zahájením kurzu (semináře) - účastník za sebe sežene jinou osobu, na kterou je možno kurzovné převést - ke zrušení dojde z vážných zdravotních důvodů účastníka (vyžadujeme lékařské potvrzení, dodané minim. 3 dni před zahájením kurzu) - dojde ke zrušení kurzu (semináře) ze strany Taiji Akademie Rozhodnutí o vrácení zálohy je vždy v kompetenci Taiji Akademie.

  Není-li určeno jinak, vztahují se tyto platební a storno podmínky na všechny akce pořádané Taiji Akademií.

Print Friendly, PDF & Email