Petra Boukalová: Od přežívání k životu - Taiji, Taichi, Čchi-kung kurzy v praze