Kurzy Čchi-kung OD PROSINCE 2018

Popis kurzu

Úvodní kurz “Tchaj-ťi Čchi-kung pěti elementů ”

Během tříměsíčního úvodního kurzu se naučíte základy práce s vnitřní energií a vaším dechem.
Jednoduchým a postupným způsobem se naučíte sérii cviků, které rychle odstraní příznaky stresu.
Dojde ke zpomalení a prohloubení dýchání, upravení pozice páteře a regulaci krevního tlaku.

Pravidelným cvičením vás proudění vlastní energie povede k duševně, fyzicky,
emocionálně i duchovně spokojenějšímu životu a zůstanete v perfektní kondici
navzdory tlakům současného životního stylu.

V Taiji Akademii naleznete příjemné a harmonické prostředí,
kam můžete každý den přijít načerpat energii, a setkáte se s novými přáteli.

Cvičení probíhá v malé skupince maximálně 10 studentů.

Cvičení Tchaj-ťi Čchi-kung nevyžaduje žádné speciální oblečení ani vybavení,
může být praktikováno kdykoliv a kdekoliv. Ideálně se hodí do Vašeho životního stylu.
Čchi-kung je výborným rekreačním cvičením i doplňkem k jiným sportovním aktivitám.

Kdy kurzy začínají

Otevíráme pro vás nový úvodní kurz Čchi-kung:

Kurz může být také dárkem pro vaše blízké. Více informací ZDE…

úterý 17:00 – 18:00 od 8. ledna 2019

kurz vede: Radek Kolář

cena kurzu: 2 700 Kč / 12 lekcí

Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma!

Otevíráme pro vás kurzy Čchi-kung I pro mírně pokročilé:

pondělí 17:00 – 18:00 od 3. prosince

kurz vede: Radek Kolář

cena kurzu: 2 600 Kč / 12 lekcí

úterý 18:00 – 19:00 od 11. prosince

kurz vede: Petr Donát

cena kurzu: 2 600 Kč / 12 lekcí

Co se naučíte

Během tříměsíčního Úvodního kurzu se naučíte:

* sestavu Wu-ťi Čchuang Kung – stání v postoji wu-ťi
* sestavu Tchaj-ťi Čchuang Kung – umění sloupu
* správnému a vědomému dýchání
* deseti základním cvikům pro zdraví a vitalitu
* masáži důležitých akupunkturních bodů
* dechovým cvičením vsedě i v leže

Sestava Tchaj-ťi Čchuang kung

1. Tchuo tchien kung   Podpírání (zvedání) nebes
2. Sia an kung  Tlačení směrem dolů
3. Čua jang kung  Nabírání jangové energie
4. Čaj čch´ kung  Rozevírání křídel
5. Pchao čchiou kung  Držení míče
6. Kchaj che kung  Otevírání a zavírání
7. Čuan jao kung  Otáčení v pase
8. Čchi šou kung  Zvedání a klesání

V kurzu Čchi-kung I pro mírně pokročilé se naučíte:

* prohloubíte své dovednosti v sestavě Tchaj-ťi Čchuang Kung – Umění sloupu
* sestavu Čchan-s’-kung – Navíjení hedvábného vlákna
* budeme trénovat obrácen břišní dýchání
* propojení pohybu s dechem

V kurzu Čchi-kung II pro pokročilé vás čeká:

* prohloubení dovedností v sestavě Umění sloupu
* procvičování sestavy Navíjení hedvábného vlákna
* naučíme se provádět kroky v sestavách
* budeme si povídat o taoistické filosofii a čínské medicíně

Lektoři

Radek Kolář

Studiu umění Čchi-kung se věnuje od roku 1996. Začínal u Mistryně Zhai Hua. Poté se setkal s Mistrem Zhu Tiancai a stal se jeho osobním žákem a pokračovatelem 20. generace Čchen Tchaj-ťi čchüan. V roce 2000 založil Taiji Akademii v Praze. Je jejím hlavním trenérem a výkonným ředitelem.

Na svých cestách po Číně mnohokrát pobýval v Chenjiagou, kolébce Tchaj-ťi čchüan. Dvakrát navštívil Wutangské hory a Dračí klášter v severní Číně. Své umění zdokonaloval i v pekingských parcích.

V Taiji Akademii vyučuje Čchi-kung pro začátečníky i pokročilé. Více informací naleznete zde…


 

Petr Donát

Bojovému umění se věnuje od roku 1991. Čchi-kung začal studovat na jaře roku 1999 u Mistryně Zhai Hua. O rok později se stal osobním žákem Radka Koláře, pak i starším istruktorem Taiji Akademie. Od roku 2001 vyučuje Čchi-kung a Čchen Tchaj-ťi čchüan v Taiji Akademii.

Od roku 2002 absolvoval šest intenzivních tréninkových a výukových pobytů v Chenjiagou, kolébce Tchaj-ťi čchüan, pod vedením velmistra Zhu Tiancai. Navštívil Wutangské hory. Své dovednosti testoval v pekingských parcích.

V Taiji Akademii vede kurzy Čchi-kung pro začátečníky i pokročilé. Více informací najdete zde…

Přihláška

Přihláška na kurz Čchi-kung - začátečníci i pokročilí

 • Platební a storno podmínky Taiji Akademie
  platné od 1.1.2018

  Platba kurzovného Kurzovné musí být uhrazeno vždy PŘED ZAČÁTKEM KURZU (semináře, pobytu) nebo před vypršením Vašeho aktuálního předplatného (týká se zejména plateb převodem).
  Kurzovné podle aktuálních cen a druhu kurzovného lze uhradit: v hotovosti na recepci Taiji Akademie, kde Vám bude následně vystavena legitimace s Vaším jménem  a členským číslem - platební kartou na recepci Taiji Akademie - převodem na bankovní účet (více informací najdete u konkrétního kurzu nebo nás kontaktujte na recepci, tel. 777 053 225). Permanentka vám bude vystavena, příp. prodloužena na recepci Taiji Akademie, a to až po připsání částky na náš účet.

  Pro platby všech kurzů Tygrů a Tygříků, dále pro platby všech pobytů se cvičením Tchaj-ťi: Fio banka č.ú.: 2800379935/2010, pod Vaším jménem, var. symbol vaše členské nebo telefonní číslo, u dětí členské číslo dítěte.  Prodloužení platnosti kurzovného  Na prodloužení předplatného ve stejném, nebo pokračování v jiném kurzu se vztahují podmínky viz. výše. Kurzovné na další období musí být uhrazeno vždy před uplynutím doby platnosti předchozího.

  Zrušení kurzovného před začátkem kurzu Účastník kurzu může zrušit svou účast na kurzu písemnou formou (také e-mailem) kdykoliv před zahájením kurzu, a to i bez udání důvodu za následujících storno podmínek: storno více než 30 dní před zahájením kurzu 0 %, 30 až 15 dní před zahájením kurzu  20 %, 14 až 7 dní před zahájením kurzu 50 %, méně než 7 dní před zahájením kurzu 100 %.  Při počítání lhůt rozhoduje datum doručení písemné žádosti o vrácení kurzovného (poštou, mailem).

  Storno dále neplatíte v případě, že: - sami určíte jinou osobu, na kterou je možno kurzovné převést - ke zrušení kurzovného dojde z vážných zdravotních důvodů (požadujeme vždy potvrzení od lékaře) Konečné rozhodnutí o případném snížení nebo prominutí storna je vždy v kompetenci Taiji Akademie. V případě zrušení kurzu ze strany Taiji Akademie má účastník nárok na vrácení celé, příp. poměrné částky kurzovného.

  Přerušení, převedení  kurzovného po začátku kurzu Tuto výhodu poskytujeme pouze u Prémiového nebo klubového předplatného Tchaj-ťi čchüan. Přerušení (pozastavení)  kurzovného a jeho přesunutí na pozdější termín je možné pouze z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů trvajících minimálně 3 týdny. Toto přerušení musí být pouze na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na dobu 6-ti měsíců. Žádost  o přerušení kurzovného musí být v písemné formě (lze i e-mailem), vždy minimálně 7 dní před plánovaným přerušením.  Při zrušení (přerušení, převedení) kurzovného po začátku kurzu jsou následující možnosti: - možnost převést „zbylou část“ kurzovného na jinou osobu, kterou si sami přivedete - možnost převést „zbylou část“ kurzovného na jiné, vámi vybrané kurzovné - možnost pozastavit kurzovné na dobu až  6-ti měsíců v případě závažných důvodů (např. dlouhodobé onemocnění, apod.).

  Vrácení kurzovného nebo jeho části není v těchto případech možné.  Rozhodnutí o konečném způsobu řešení je vždy v kompetenci Taiji Akademie.  Platby záloh V případě, že Taiji Akademie vyžaduje zaplacení zálohy před zahájením kurzu, jde vždy o zálohu nevratnou.  Na vrácení zálohy vzniká nárok pouze tehdy, když: - ke zrušení došlo nejméně 30 dní před zahájením kurzu (semináře) - účastník za sebe sežene jinou osobu, na kterou je možno kurzovné převést - ke zrušení dojde z vážných zdravotních důvodů účastníka (vyžadujeme lékařské potvrzení, dodané minim. 3 dni před zahájením kurzu) - dojde ke zrušení kurzu (semináře) ze strany Taiji Akademie Rozhodnutí o vrácení zálohy je vždy v kompetenci Taiji Akademie.

  Není-li určeno jinak, vztahují se tyto platební a storno podmínky na všechny akce pořádané Taiji Akademií.

Co je Čchi-kung

Po tisíce let praktikují lidé v Číně soustavu cvičení zvanou Čchi-kung (qi gong), která díky proudění vnitřní síly Čchi posiluje duševní i tělesné zdraví.

Pojem Čchi si můžeme vysvětlit jako dech, vnitřní sílu, životní vitalitu. Slovo kung znamená úsilí, práci, umění.

Čchi-kung v sobě spojuje techniku hlubokého břišního dýchání, koncentraci naší mysli (meditaci) a jednoduché pohyby celého těla.

Proč cvičit Čchi-kung

TĚLO

V nehybném postoji si přisedneme, opřeme se o zem a posílíme nohy. Horní část těla se uvolní. Kondice celého těla se zlepší. Vrátí se nám naše spojení se zemí a stabilita. V pohybu zlepšujeme koordinaci.

DECH

Dýcháme a žijeme. Každé nadechnutí je příliv Čchi. Pojďme dýchat vědomě. Zklidníme náš dech a prohloubíme ho.

MYSL

Jsme teď a tady. Zklidníme dech, soustředíme mysl, jako bychom usnuli. Vědomé dýchání probudí naší Čchi. Okamžik přítomnosti nás naplní radostí a štěstím.

SÍLA

Čchi je síla. Naše vnitřní síla, vitalita, inspirace, chuť do života, radost. Posílíme naší Čchi, zklidníme její proudění a vyčistíme naše tělo od všech negativních emocí.

Zajímavé články o Čchi-kung